எங்க ஊரு கவுன்சிலர்.

மார்ச் 20, 2009

ஒருவன்:

 1. காலை முதல் மாலை வரை பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு பக்கத்திலுள்ள குட்டி சுவற்றின் மீது அமர்ந்து கொண்டிருப்பது.
 2. ஊரில் நடக்கும் எல்லா பிரச்சனைகளிலும் முன்னிற்பது (பல சமயங்களில் பிரச்சனைகளுக்கே காரணமாகவும் இருப்பது)
 3. மாலை வேளைகளில் உல்லாசமாக (வார்த்தை உபயம்: தினத்தந்தி) இருப்பது. 
 4. எந்த வேலைக்கும் செல்லாமலேயே காலம் கழிக்கும் கலையை பயில்வது.
 5. முடிந்தவரை மற்றவரை சீண்டுவது.
 6. அப்பாவிகளை கிண்டல் செய்வது.
 7. எல்லோரிடமும் கடன் வாங்கி தர மறுப்பது.
 8. அடடா… இதையெல்லாம் ஒரே வார்த்தையில் விளக்கி விடலாமே… அவன் ஒரு பொறுக்கி!!

மற்றொருவன்:

 1. நன்றாக படிப்பது.
 2. சுயமரியாதையுள்ள பணிக்கு செல்வது.
 3. பெரியோரிடம் பணிவாக இருப்பது.
 4. தானுண்டு தன் வேலையுண்டு என்றிருப்பது.
 5. மற்றவரை துன்புறுத்தாமல் இருப்பது.
 6. அடடா… இதையெல்லாம் ஒரே வார்த்தையில் விளக்கி விடலாமே… அவன் பாவம்… நல்லவன்!!!

ஒருவன் இன்று ஏரியா கவுன்சிலர் மற்றொருவன் அவன் காரில் போவதை ஏக்கத்தோடு பார்ப்பவன்.